קידום, חיזוק ופיתוח אוכלוסיות השונות, העצמת הקהילה המקומית הגברת מעורבות התושבים למען יצירת חברה אכפתית, אטרקטיבית,י צרנית ותורמת. הגישה הקהילתית שמה דגש על פיתוח שירותים בהתאם לצרכי הקהילות השונות במרום הגליל תוך שאיפה לשיתוף מרבי של התושבים בתכנון וביצוע התוכניות.

פיתוח וקידום הצמיחה הדמוגרפית בישובי המועצה – הרחבות יישוביות

המועצה האזורית רואה חשיבות רבה בפיתוח נכון ומתוכנן של הישובים על מנת לקדמם באזור מבחינה אנושית , כלכלית וחברתית. קליטה של מתיישבים חדשים , חיבורם לקהילה ותיקה בעלת אורחות חיים משותפים ובניית קהילה חדשה מורחבת הינה משימה חברתית קהילתית בעלת חשיבות רבה. תהליך זה מעורר שאלות ולעיתים חילוקי דעות בתוך הקהילה הוותיקה ובין התושבים החדשים לוותיקים. על הנהגת הישוב וחבריו מוטלת המשימה להוביל את התהליך כך שתבנה קהילה אחת השומרת על ייחודה תוך כיבוד הדדי ומיצוי הפוטנציאל של כל מרכיביה.

המחלקה לשירותים חברתיים מובילה תהליכי בינוי קהילתי בתחום הצמיחה הדמוגרפית , באמצעות שולחן ההרחבות הכלל מועצתי. השולחן עוסק בתכנון וקבלת החלטות בנוגע להרחבות וביצוען בשיתוף עם התושבים.

אוכלוסיית יעד: כלל ישובי המועצה המצויים בהרחבה וקליטת תושבים חדשים.

למי פונים: לעינב חורי תשובה , עו"ס קהילתית, מנהלת היחידה לעבודה קהילתית. טלפון 04-6919849

צח"י- צוות חירום חוסן ישובי:

צח"י מושתת על מתנדבים ופעילים מתוך הקהילה, הוא מיועד לסייע בעיקר בתגובה ראשונית לאירוע ובטיפול בהשלכותיו. ההיערכות לטיפול בקהילה במצבי משבר, נעשית בעיקר ביוזמת הרשות המקומית ובהכוונתה. צוות החירום היישובי מהווה בפועל זרוע ביצועית של הרשות המקומית ופועל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי היישוב. הצוות אינו מיועד להחליף גורמים מוסמכים ומקצועיים אלא רק לסייע לקהילה ולטפל במצב כמיטב יכולתו עד להגעתם ובהיעדרם של גורמים מקצועיים.

במועצה קיימים 18 צוותים פעילים אשר עברו הכשרה בה קיבלו את הכלים הראשוניים בהתמודדות בשעת משבר ביישוב. בשאר הישובים נמצא בתהליכי הקמה.

אוכלוסיית יעד: תושבי מרום הגליל.

למי פונים: עינב חורי תשובה עו"ס קהילתית, מנהלת היחידה לעבודה קהילתית. טלפון- 04-6919849.

התנדבות:

קידום תהליכים חברתיים קהילתיים היוצרים לכידות חברתית במרום הגליל, תוך חיזוק והעצמת אוכלוסיית האזור ויצירת שותפויות עם התושבים במעגל הקבלה והנתינה למען מרקם אנושי טוב יותר.

פרויקטים קיימים: מלבי"ש , פרויקט אם לאם.

אוכלוסיית יעד: תושבי מרום הגליל המעוניינים לתרום מזמנם ומרצונם לטובת האזור ותושבים הזקוקים למענה התנדבותי.

למי לפנות: עו"ס יובל רחמן. טלפון 04-6919852.

צרכים מיוחדים:

מתן מענים פרטניים ופיתוח תוכניות למען הסרת מכשולים ומחסומים סביבתיים , חברתיים ותקשורתיים ולהביא לשילובם האמיתי של תושבים בעלי צרכים מיוחדים בחיים הנורמטיביים בחברה.

בתחום השיקום השירות כולל: עובד סוציאלי לחוק החוסים, סיוע בדמי ליווי לעיוור ודמי תקשורת, שיקום והפניית נכים במסגרות בקהילה, סיוע בהיסעים למסגרות.

בתחום הפיגור השירות כולל: עובדת סוציאלית לחוק הפיגור , השגחה על האדם בעל הפיגור השכלי, נופשונים, מועדונית אחה"צ, שילוב בתעסוקה מוגנת.

בתחום הקהילה הנגישה: נגישות למען שיווין הזדמנויות לאנשים עם נכויות בקהילה.

אוכלוסיית יעד: תושבי מרום הגליל בעלי צרכים מיוחדים מתחום הפיגור ,אוטיזם, נכויות(פיזיות ונפשיות) ובני משפחותיהם.

למי פונים: עו"ס רכזת תחום צרכים מיוחדים סמאח בראזי טלפון- 046919847.
עו"ס לחוק הפיגור אייש הדס טלפון – 04-6919839.