מתן מענים פרטניים ופיתוח תוכניות למען הסרת מכשולים ומחסומים סביבתיים , חברתיים ותקשורתיים ולהביא לשילובם האמיתי של תושבים בעלי צרכים מיוחדים בחיים הנורמטיביים בחברה.

בתחום השיקום השירות כולל: עובד סוציאלי לחוק החוסים, סיוע בדמי ליווי לעיוור ודמי תקשורת, שיקום והפניית נכים במסגרות בקהילה, סיוע בהיסעים למסגרות.

בתחום הפיגור השירות כולל: עובדת סוציאלית לחוק הפיגור , השגחה על האדם בעל הפיגור השכלי, נופשונים, מועדונית אחה"צ, שילוב בתעסוקה מוגנת.

בתחום הקהילה הנגישה: נגישות למען שיווין הזדמנויות לאנשים עם נכויות בקהילה.

אוכלוסיית יעד: תושבי מרום הגליל בעלי צרכים מיוחדים מתחום הפיגור ,אוטיזם, נכויות(פיזיות ונפשיות) ובני משפחותיהם.

למי פונים: עו"ס רכזת תחום צרכים מיוחדים סמאח בראזי טלפון- 046919847.
עו"ס לחוק הפיגור אייש הדס טלפון – 04-6919839.