"אל תשליכני לעת זקנה" הינו לא רק פתגם אלא עשייה יומיומית שעומדת בבסיסה התפיסה הדוגלת בכך שהתושב המבוגר זכאי לשירותנו הטובים והנגישים ביותר. איכות חיים בזקנה היא יותר מאשר דאגה לצורכי היומיום של הקשיש היא גם הנאה ויצירה , שימור הרוח וחשיפה לתחומי עניין ולעולמות חדשים.