הודעת שר הפנים על דחיית מועד הבחירות

תזכיר חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, התשפ-ד–2023

לוח זמנים לבחירות  למועצות אזוריות

עדכון חוזר מנכל מיוחד

חוזר 2 - התנעת ההליכים הייחודיים במועצות האזוריות
חוזר 5 - המודד הכללי וקביעת מספר נציגי כל אזור
חוזר 5 - מימון וערבונות
חוזר 7 - הגשת ובדיקת רשימות מועמדים והצעת מועמד במועצות אזוריות

טופס הסכמה להיות מועמד - חוברת ירוקה

טופס הסכמה להיות מועמד - חוברת תכלת

הדרכה להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד

מודעות על מספר הנציגים לפי מודד בישובים 2023

ריכוז הודעות מודד להדבקה בישובים

פרוטוקול ועדת בחירות מיום 19.7.23 בנושא בדיקת פנקסי הבוחרים – סימון חברי אגודות חקלאיות

הודעה לתושבים על הצגת פנקס הבוחרים 2023

הרכב ועדת הבחירות - חתום
הרכב ועדת הבחירות - נגיש

קול קורא למזכירים בקלפי להגשת מועמדות

מנשר מידע למעוניינים להתמודד לוועד המקומי בחירות 2023 לוועדים המקומיים

הודעה בדבר חלוקת חוברות למועמדים

הכשרת מנהלי בחירות מועצות אזוריות 2023

גאנט מועצות אזוריות

הודעה להדבקה בישובים בדבר קיום בחירות בוועד מקומי בישוב שיתופי שרוב תושביו אינם חברי אגודה

הודעות ליישובים

שם היישוב  
אור הגנוז הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
אביבים הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
אמירים הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
ביריה הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
בר יוחאי הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
כדיתה הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
טפחות הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
חזון הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
דלתון הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
דובב הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
כפר חושן הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
כלנית הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
כפר שמאי הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
כפר חנניה הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
כרם בן זמרה הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
עמוקה הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
עלמה הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
עין אל אסד הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
מירון הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
לבנים הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
פרוד הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
ריחאניה הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי לתושבי ריחאניה
שזור הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
שפר הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים: לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי